Rozdiely medzi meničmi s variabilnou frekvenciou a softštartérmi pre aplikácie riadenia pohybu

Meniče s variabilnou frekvenciou a softštartéry pomáhajú dosiahnuť požadovanú rýchlosť motora alebo krútiaci moment pre danú aplikáciu, ako aj časom chrániť mechanickú integritu motora.

Meniče s variabilnou frekvenciou  a softstartéry sú rozhodujúce komponenty pre a pochopenie rozdielov medzi oboma vám môže pomôcť vedieť, čo je pre vašu aplikáciu najlepšie.

Meniče s variabilnou frekvenciou  vs soft štartéry pre riadenie pohybu Aplikácie na riadenie pohybu často vyžadujú dodávku veľkého množstva energie do motora na rýchle zrýchlenie. Mäkké štartéry a meniče s variabilnou frekvenciou  sa používajú na riadenie tohto prieniku energie pri spúšťaní alebo zastavovaní motora, ale medzi týmito dvoma sú veľké rozdiely.

Častokrát, meniče s variabilnou frekvenciou a softstartéry pomáhajú dosiahnuť požadovanú rýchlosť motora alebo krútiaci moment pre danú aplikáciu, ako aj chrániť mechanickú integritu motora v priebehu času. Obaja môžu byť kritickými komponentmi pre riadenie pohybu a pochopenie rozdielov medzi oboma vám môže pomôcť vedieť, čo je pre vašu aplikáciu najlepšie.

Mäkké spúšťače sú polovodičové zariadenia, ktoré chránia striedavé motory pred poškodením počas spúšťania alebo zastavovania. Pracujú tak, že obmedzujú počiatočný prívod energie do motora a jemne umožňujú jeho rampu až na plnú rýchlosť. To umožňuje postupné spúšťanie, aby sa eliminovali hroty, ktoré by mohli poškodiť aplikáciu, ako sú dopravníky alebo systémy poháňané pásom.

Meniče s variabilnou frekvenciou sa odlišujú od softstartérov, ale majú podobné poslanie chrániť motor pred poškodením a ponúkať kontrolu rýchlosti. Meniče s variabilnou frekvenciou poskytujú okrem riadiaceho cyklu aj reguláciu otáčok pre motory počas spúšťacích a zastavovacích cyklov, zatiaľ čo softstartéry sa zvyčajne používajú len na uvedenie do prevádzky. Meniče s variabilnou frekvenciou konvertujú vstupný výkon na nastaviteľnú frekvenciu pre kompletnú reguláciu otáčok AC motorov.

Úlohy Meniče s variabilnou frekvenciou a Softštartérov

Soft štartéry sú základným riešením ako Meniče s variabilnou frekvenciou. Mäkké spúšťače sa zvyčajne používajú vtedy, keď sa regulácia otáčok vyžaduje len pri uvedení motora do prevádzky a zvyšok času, kedy motor beží bez brzdenia pri plnej rýchlosti. Hlavným cieľom je ochrana motora.

Meniče s variabilnou frekvenciou sú komplexnejším riešením – používajú sa, keď sú kompletné, počas celej prevádzky motora sa vyžaduje vlastné riadenie rýchlosti. Ochrana motora je dôležitou súčasťou toho, čo ponúka VFD, ale môže tiež viesť k výrazným úsporám energie tým, že efektívne riadi spotrebu energie motora.

VFD a softštartéry hrajú podobné úlohy v aplikáciách riadenia pohybu, ale fungujú odlišne. Ich primárny rozdiel spočíva v úrovni kontroly rýchlosti, ktorú ponúkajú. Pochopenie týchto rozdielov a poznanie typu riadenia pohybu, ktoré sa vyžaduje vo vašej aplikácii, je nevyhnutné pre výber správneho riešenia regulácie rýchlosti.