Prečo používať frekvenčný menič?

Primárnou funkciou frekvenčného meniča aplikáciách je zabezpečiť úspory energie. Regulovaním rýchlosti čerpadla namiesto regulácie prietoku pomocou škrtiacich ventilov môže byť značná úspora energie. Napríklad zníženie rýchlosti o 20% môže priniesť…

Inverter Elektrické motory

    Air Motors - vykonáva mechanickú prácu rozširovaním stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch premieňa na mechanickú prácu buď lineárnym alebo rotačným pohybom. Lineárny pohyb pochádza buď z membránového alebo piestového ovládača, zatiaľ…